http://www.meilen.ch/de/verwaltung/jameilen/personenjugend/
23.07.2019 04:47:40


Team der JugendarbeitJugendarbeit
Myriam Walser, Andrea Maissen, Sebastian Vollenweider

 

Name Funktion Tštig in (Funktion) Telefon
Walser, Myriam Leiterin Jugendarbeit Jugendarbeit 044 925 92 20 / 076 339 48 88
Vollenweider, Sebastian Jugendarbeiter Jugendarbeit 044 925 92 20 / 078 410 18 73
Maissen, Andrea Jugendarbeiterin Jugendarbeit 044 925 92 20 / 078 410 62 71